Dissertatio iuridica, de Iuris Lubecensis non usu in civitatibus Pomeraniae

KPrzeglądaj

Dissertatio juris publici prutenici de muneris thesaurarii, in Prusia occi dentali [...]

KPrzeglądaj

De Unionis, Qva Poloniæ Jungitur Prussia, Indole

KPrzeglądaj

Documenta Ad Causas Decimales In Polonia

KPrzeglądaj

Documenta literaria varii argumenti…

KPrzeglądaj

Przydatek Różnych Skryptów y Fragmentow ad Contenta operis Relacyą maiących

KPrzeglądaj

DIariusz sejmu wolnego ordynaryjnego grodzieńskiego sześcioniedzielnego [...] 1784 dnia 4. miesiąca października oprawującego się

KPrzeglądaj

Dzieje krolestwa polskiego krótko lat porządkiem opisane

KPrzeglądaj

Dzieje i prawa Kościoła Polskiego. T. 2

KPrzeglądaj

Dzień Trzeci Maia roku 1791

KPrzeglądaj

Dzieło Kommisyi graniczney między Ukrainą Polską y Nowo-Rossyą

KPrzeglądaj

Echo anagrammatica Elbingae reciprocata

KPrzeglądaj