Wyniki wyszukiwania dla : autor: “Alexander krolewic polski”


Vocalis sine nomine, non omine nympha sive Peregrinis e vallibus echo

KPrzeglądaj

Jan Kazimierz z Bożey łaski król Polski, W. X. Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie [...] Dan w Warszawie dnia [ ] Maja 1666

KPrzeglądaj

Manifest najaśniejszego królewica Iego Mości Aleksandra, Polskiego y W.X.L. Xcia, do stanów Rzptej Korony Polskiej

KPrzeglądaj

List króla I. M. Augusta II, in vim manifestu względem zabrania [...]

KPrzeglądaj

August Wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski [...] do pospolitego ruszenia iakimkolwiek tytułem i prawem należącym do wiadomości podajemy [...]

KPrzeglądaj

Respons Najaśniejszego Stanisława I z Bożej łaski króla polskiego na Manifest [...] Hieronima Augusta Lubomirskiego […]

KPrzeglądaj

August Wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski [...] Dan w obozie [...] pod Sandomierzem, dnia [ ] miesiąca maja roku [...] 1704

KPrzeglądaj

Manifest najjaśniejszego Stanisława Pierwszego z Bożej łaski króla obranego polskiego do Stanów Rzeczypospolitej wydany

KPrzeglądaj

Deklaracja koronacjej najjaśniejszego Stanisława Pierwszego Elekta Korony Polskiej i W. Ks. Litewskiego

KPrzeglądaj

Wir Augustus Der Andere = August Wtory

KPrzeglądaj

Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do miasta naszego Gdańska należących

KPrzeglądaj